Välkomna till Nyköpings BIS Fotboll
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
NYKÖPINGS BIS FOTBOLL
GRÄNSLÖS PASSION - VI VILL MER

Valberedningen
Ordförande

Niklas Hjelm
E-post: niklas.hjelm@praktiska.se
Mobil: 070-343 38 05

 

Ledamöter
Nina Palm Vinterstad

E-post: nina_palm@hotmail.com
Mobil: 070-775 33 33

 

Andreas Bergfors

E-post: fotboll@kontorex.se

Mobil: 070-255 90 77

Valberedningens arbete

Valberedningen kommer här att presentera aktiviteter och hur processen mot styrelsen 2023 går. Vi gör detta i kronologisk omvänd ordning och länkar vissa händelser till nyheter på hemsidan.

 

20230221

Valberedningen och dess ordförande Niklas Hjelm presenterade arbetet och resultatet inför årsmötet att besluta om ny styrelse. 

Ny valberedning valdes.

 

 

20230207

Valberedningen besökte sista planerade styrelsemötet innan årsmötet och stämde av med sittande styrelse. Efter det presenterades arbetet med namnförslag och vilka poster som var klara och vilka som var kvar att fylla.

Valberedningen har goda förhoppningar om att kunna presentera de föreslagna namnen innan de av stadgarna fastslagna 14 dagar innan årsmötet. Presentationen kommer ske via klubbens hemsida och kallelse till årsmötet skickas till de aktuella kommer via kansliet.   

 

20230201

Kontakt tagen med flera föreslagna ledamöter och en prioritering framtagen. 

Mailutskick till samtliga, på hemsidan, registrerade medlemmar med önskan om nomineringar till styrelsen 2023.

 

 

20230124

Valberedningen har fått prioriteringsordning från styrelsen och rollbeskrivning för dessa roller. Rollbeskrivning och sökbild presenteras på hemsidan.

 

20230118

Valberedningen är i kontakt med styrelsen och inventerar behov inför stundande årsmöte. Styrelsens omorganisation föranleder viss justering i sökbilden.

 

 

20221205

Möte med sittande styrelse. Uppdatering om tankar inför årsmöte.

 

20220930

En första inventering av befintlig styrelseledamöters vilja att fullfölja/ställa upp för nyval. Resultatet delat med ordförande som fått i uppgift att se över önskade roller inför styrelsen 2023.

 

20220517 Extrainkallat möte

Då det fanns behov att fylla på styrelsen med fler personer aktiverades Valberedningen och samlades i ett extrainsatt möte för att inventera intresserade inom föreningens egna kretsar.

Via mail till 1200 medlemsadresser och nyhet på hemsidan uppmärksammades medlemmarna om behovet samt möjligheten att anmäla sitt intresse och/eller rekommendera ett namn för valberedningen att kontakta. 

Uppföljande möte till detta är satt till 20220524.

 

20220419 Valberedningens första möte

Valberedningen genomförde sitt egna första möte. Närvarande var alla tre (Niklas, Nina och Andreas).

Mötet drog upp riktlinjer och fördelade uppgifter för att sprida ordet och påbörja inventeringen.

Nästa möte sattes till 20220613

 

20220405 Styrelsens konstituerande möte

Valberedningen valde att besöka det första, konstituerande, mötet för den nya styrelsen. En presentationsrunda följdes av mötets öppnande och konstituering av styrelsen med fyllnadsval på ledamot Ungdom. 

En av många punkter och uppgifter under kvällen var utformandet av "Uppdragsdirektiv" för respektive ledamot och post. Dessa är bland annat ovärderliga för valberedningen i inventering och kommunikation med potentiella nya styrelsemedlemmar till 2023. Varje ledamot skall ha ett utkast klart till nästa styrelsemöte som tillsvidare är schemalagt till första tisdagen i varje månad

 

20220403 Ny medlem i Valberedningen

En styrelse skall representera sina medlemmar och valberedningen likaså. På årsmötet fick valberedningen mandat att välja in kompletterande medlemmar för att kunna säkerställa ett bredare sök för en mer jämställd styrelse. Första kompletteringen in är Nina Palm Vinterstad .

 

2022330 Besök Föreningsutbildningen

Årligen erbjuds våra ledare och föräldrar en Föreningsutbildning vars syfte är att förklara hur en förening är uppbyggd och fungerar generellt men framförallt specifikt för Nyköpings BIS. Valberedningen gästade och presenterade sig för att tidigt nå ut till medlemmarna och be om förslag inför nästa års styrelse.

 

20220322 Årsmöte 

Valberedningen och dess ordförande Jan "Texas" Carlsson presenterade arbetet och resultatet inför årsmötet att besluta om ny styrelse. 

Ny valberedning valdes.

 

 
Gränslös Partner
CSR Partner
Guldpartner
Silverpartner
Bronspartner
Officiell matleverantör till herrlaget